Down With England

مرگ بر انگلیس

 

DOWN

WITH

ENGLAND

 

 

دستشان را قطع کردیم... حالا حفظ این حرکت مهمتر است.

دست آمریکا و شوروی و انگلستان و سایر کشورهای دیگر را قطع کردید‚ بیرونشان کردید. این یک چیز کمی نیست که دست شما آمده است‚ این یک چیز بزرگ است و حفظش بالاتر از خودش است. آنهائی که از شما شکست خوردند آرام نمی نشینند. آنها در صدد این هستند که جبران کنند شکست خودشان را * صحیفه نور ج 18 ص202

می خواهند شما را به بند بکشند.

شماها خیال می کنید که آلمان‚ انگلستان و در راس همه آمریکا صلاح شما را می خواهد شوروی صلاح شما را می خواهد آنها صلاح خودشان را می خواهند‚ آنها شماها را به بند می کشند تا از شما استفاده کنند. آن روزی که ببینند استفاده نمی توانند بکنند‚ شما را دور می اندازند و همراهی با شما نمی کنند. * صحیفه نور ج 16 ص23۴

/ 0 نظر / 23 بازدید