وقتی سخنران سبزها عبیداله بن زیاد را سردار رشید می خواند

این عنصر ضدانقلاب که در جریان حمایت چند ماه پیش از جنبش سبز در نیویورک، جزو حاضران و سخنرانان مراسم حلقه ضدانقلاب - در کنار عناصری چون گوگوش- به شمار می رفت، همچنین مدعی شد «واقعه کربلا نزاع داخلی بر سر قدرت بود اما از سوی شیعیان تبدیل به خیالواره و افسانه و اسطوره دادخواهی شد.
عبدی کلانتری همچنین عبیداله بن زیاد که در تاریخ از وی و پدرخوانده اش زیاد به عنوان «دعی» (نامشروع زاده شده) و جنایتکارانی قسی القلب یاد می شود، تجلیل و تکریم کرد و نوشت: تدبیر به موقع یزید و رشادت سردار او ابن زیاد که برای جلوگیری از فتنه توطئه گران به کوفه اعزام شد، حمایت کوفیان را از حسین ]علیه السلام[ تضعیف و خنثی کرد. تاریخ نگاری شیعه از به کار بردن صفاتی چون درایت برای مسلمانان اکثریتی پرهیز دارد. در روایت آنها سرداران مسلمان زیرک و کاردانی چون ابن زیاد، ملعون نام می گیرند. اگر از دید اسلام یونیورسال در پهنه تاریخ به واقعه بنگریم، قیام حسین فتنه ای بیش نبود که دارالاسلام را در برابر دارالحرب از درون تضعیف می کرد... عبدالکریم سروش با جدا کردن 2 مفهوم ولایت باطنی و ظاهری، مشروعیت دینی را از ولایت ظاهری و فقه سلب می کند. معنای سخن سروش این است که حتی معصومانی چون علی و حسن و حسین و سایر امامان در مقام امامت و رهبری سیاسی جایز الخطا بودند. نظریه سروش استحقاق رهبری سیاسی را از حسین در برابر یزید می گیرد.
این عنصر ضدانقلاب در عین حال در پایان امیه بازی و یزیدنوازی با تلخکامی نوشت: در انقلاب بهمن 57 آیت الله خمینی و جنبش اسلامگرای او، به نحو موثری از اسطوره عاشورا بهره بردند و این بار به جای شهادت در صحرای کربلا، با پیروزی انقلاب، دولت تئوکراتیک شیعی را در ایران تاسیس نهادند.
جانبداری این ضدانقلاب لائیک از یزید به واسطه بازی کلمات و مغالطه در حالی است که به شهادت تاریخ یزید به زور شمشیر و قتل و جنایت از مردم و خواص بیعت می گرفت و معلوم نیست این مهره لائیک و مدعی دموکراسی چگونه عنوان «خلیفه رسمی اکثریت» به سفاک جنایتکاری چون یزید می دهد. اما هنگامی که وی از موجود ملعونی با مختصات ابن زیاد با عنوان «سرداری رشید که با توطئه و فتنه مقابله کرد» یاد می کند، معلوم می شود که باطن عناصر از این دست چه قدر با خوی وحشی گری و جنایتکاری آل امیه گره خورده است و چرا این طیف از ضدانقلاب زیر بیرق امویان و یزید و عبیداله و شمرهای روزگار جمع شده اند.

منبع:کیهان

/ 1 نظر / 11 بازدید
Sir.Alex

لعن علی عدوک یا حسین - کروبی و خاتمی و میر حسین