واژه ها و اصطلاحاتی در شیطان پرستی

مسیحیان جودو : عرفان مسیحیت یهودی، کابالا ( فرقه ای با تلفیق ادیان یهودیت ومسیحیت البته با تحریفات فراوان).

داسنی : پیروان فرقه باستانی ایزدی کهبعدها به یزیدیان معروف شدند.

ملک طاووس : شیطان در فرقه یزیدیه با این نامیاد می شود.

پنتاگرام : ستاره پنج پر که از مهمترین و قدرتمندترین وماندگارترین سمبل ها در تاریخ بشر است.
زقوم : درختی در جهنم با میوه ای بسیارتلخ که جهنمیان از آن می خورند.

/ 0 نظر / 74 بازدید