سرگذشت زهرا تاج‌السلطنه شاهزاده خانم ایرانی


1-ارائه متن کامل سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی

2-شناسایی هویت نویسنده
سرگذشت

3-بررسی عللی که سبب شد تاج السلطنه اصرار در پنهان ماندن نامش به
هنگام انتشار روزنامه‌ای سرگذشت، داشته باشد.

4- عیار سنجی اظهارات مدعیان
مجعول بودن خاطرات تاج السلطنه.

تاج‌السلطنه در این کتاب که روایتی داستانی
از زندگی خودش و محیط پیرامونش است، می‌کوشد تصویری از ایران عهد ناصری ارائه کند؛
اما از آنجا که ظاهرا بخش‌هایی از این کتاب، اوایل حکومت پهلوی نوشته یا بازنویسی
شده است، در جاهایی از آن، جلوه‌هایی از دوران جدید هم دیده می‌شود. این کتاب علاوه
بر اینکه از نظر تاریخی اهمیت دارد، از جنبه دیگری هم بسیار مهم است.  تصویری که از
عصر مشروطه تاکنون از تاج‌السلطنه به عنوان زنی لاابالی ارائه شده جای خود را به
تصویر زنی فاضله و مبادی آداب و اخلاق می‌دهد که به مسائل مهم ایران در دوران گذار
به عصر جدید، عمیقا می‌اندیشیده و برنامه‌هایی نیز برای اصلاح امور داشته
است.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش نخست: ملاحظاتی پیرامون «سرگذشت
شاهزاده خانم ایرانی» و تاج السلطنه

مقدمات و زمینه‌های انتشار متن سرگذشت و
شناخت نویسنده آن

بررسی اشکالات مطرح شده در باره خاطرات تاج
السلطنه

بررسی محتوایی متن «سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی»

بخش دوم:
متن کامل سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی

واژه نامه

نمایه
عمومی

این کتاب را مسعود کوهستانی‌نژاد تصحیح و تدوین کرده و انتشارات دنیای
اقتصاد در سال 93 در 1100 نسخه و 478 صفحه آن را منتشر کرده است.

شماره ثبت
این کتاب در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی 511928 می‌باشد.

/ 0 نظر / 35 بازدید