شیطان پرستی و نحوه ورود آن به جامعه ایران

به طور کلی دو تعریف برای گروه‌های شیطان پرستیدر نظر مسیحیان وجود دارد؛

تعریف اول:هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریفشده در دین مسیحیت که عاری از مفاهیم غیرطبیعی مربوط به پلیدی و زشتی است یا یکشیطان انتزاعی) به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند، که معمولاً از آنبه عنوان الهه سیاه نیز یاد می‌کنند و آن را منتسب به طبیعت "حقیقی" انسانمی‌نامند.
تعریف دوم: گروه‌هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا عیسی را باخصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. این تعریف معمولاً توسطبنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مبنای این تعریف بسیاری ازگروه‌ها را شیطان پرست می‌نامند.

 

ضرورت انتخاب موضوع تحقیـق:

روزگار عجیبی است؛ هر گوشه، در هر خیابان یا بین دوستان را که نگاه می‌کنیدرباره این کلمه می‌شنوی؛ مخصوصا در بین کسانی که ادعای متال‌بازی و گوش دادن بهموسیقی متال به خصوص سبک بلک‌متال را یدک می‌کشند.چیزی که الان در جامعه مشاهدهمی‌شود باب شدن شیطان پرستی و انداختن پنتاگرام در گردن است.

بلک‌متالDarkthrone، مریلین مانسن ، نیروانا ، آنتون لاوی، کلیسای شیطان ، satanic bible ،آدم خواری ،    skull-n-bone .... احتمالا حداقل یکی از این کلمات تاکنون شنیده‌اید،آدمهای زیادی را هم دیده‌اید که خودشان را طرفدار این نامها و گروهها می‌دانند! موسیقی های آنها را گوش می‌دهند ، گاه‌گاه لباس‌های عجیب غریب می‌پوشند، علامتهایخاصی بین خودشان دارند و به قول خودشان " تیریپ خفن میزنن"!
از اینها که بگذریمحتما زیاد هم شنیده‌اید که در فلان کشور یک عده شیطان پرست یک آدم را تیکه تیکهکردند یا خوردند یا فلان جنایت را انجام دادند.

لذا بر آن شدیم تا در موردشیطان‌پرستی و شیطان‌پرستان تحقیقی اجمالی به عمل آوریم.


هـدفتحقیـق:

هدف از این تحقیق شناساندن انواع شیطان پرستی و گروه‌ها، سنبل‌ها،اعتقادات ، اعمال و نحوه ورود آن به ایران  می‌باشد.

شـرح واژه هـا و اصطلاحـات:

مسیحیان جودو : عرفان مسیحیت یهودی، کابالا ( فرقه ای با تلفیق ادیان یهودیت ومسیحیت البته با تحریفات فراوان).

داسنی : پیروان فرقه باستانی ایزدی کهبعدها به یزیدیان معروف شدند.

ملک طاووس : شیطان در فرقه یزیدیه با این نامیاد می شود.

پنتاگرام : ستاره پنج پر که از مهمترین و قدرتمندترین وماندگارترین سمبل ها در تاریخ بشر است.
زقوم : درختی در جهنم با میوه ای بسیارتلخ که جهنمیان از آن می خورند.

فصـل دو)

تاریخچـه شیطـان پرستــی :

شاید عده ای شیطان پرستی را آئینی مدرن و نهایتا مربوط به قرن ۱۶ - ۱۵میلادی بدانند اما واقعیت چیز دیگریست. شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی را به قروناولیه پیدایش آدمی نسبت داد. البته شواهد به دست آمده این حرف را تصدیق می‌کند کهشیطان پرستی در نواحی امریکای لاتین، امریکای جنوبی و افریقای مرکزی به قرن ها قبلاز میلاد مسیح برمی‌گردد و قبایلی که آثاری از آنها      باقی مانده است این احادیث راتصدیق می‌کنند. در اکتشافات به دست آمده در امریکای جنوبی یکی از قبایل این قاره کهاعتقاد بسیاری به خوب و بد داشتند شیطان را پرستش می‌کردند و حتی قربانی هایی را ازانسان به شیطان هدیه می‌کردند که مکانهای انجام مراسم قربانی هنوز وجود دارد واجساد مومیایی به دست آمده و نوع کشته شدن ها نشانگر قربانی شدن این انسانها (که درآنها بیشتر زنان به چشم می‌خورند) است. در افریقای مرکزی و دردشتها و کویرهایسوزان این قاره نیز در قبایلی که معروفترین آن قبیله "اوکاچا" می‌باشد، شیطان بهعنوان قدرت مطلق زمین و آسمان و پدید آورنده آن و خدای خشم و نفرت پرستش می‌شد وحتی قربانی هایی نیز در مواقع خاص به آن اهداء می‌شد. ذکر این نکته ضروری است کهزمان قربانی کردن انسانها در برابر شیطان لحظه های خاصی بوده است

/ 3 نظر / 34 بازدید
م

جالب بود. خيلي ممنون.

محمدی(مسافر)

بسیار عالی از زحمات شما متشکرم به امید ظهور حضرت مهدی (عج الله)

احسان~*~

به نام ~خدایی~ که ستایش و عبادت فقط مخصوص اوست... باسلام: و تشکر، اگه میشه عکسهای بیشتری بذارین...