/ 3 نظر / 9 بازدید
یه بنده خدا

بشنو از ني چون حکايت ها کند از سر ببريده اي هر دم حکايت ها مي کند بشنو از ني چون شکايت ها کند وز لب خشکيده اي هر دم حکايت ها کند بشنو از ني در ره دلدادگي در زه دلدادگي فرزانگي بشنو از ني آن به غايت راستين حامل راس حسين اندر زمين بشنو از ني از زمين کربلا ناله و نفرين و آه و نينوا بشنو از ني چون حکايت ها کند از بدي هاي زمين هر دم شکايت ها کند بشنو از ني از زبان اهل دل راستگويان در سراي اهل دل بشنو از ني واقعه از کربلا کاروان کي ميرسد در نينوا ؟ بشنو از ني ، آن زمان سلطان حسين بي بدن قرآن قرائت مي کند راس الحسين

غزل عابدی

نیروهای شاه هم نظر شما را در مورد انقلابیان داشتند البته به نظر می رسد که آنها ایرانی تر بودند در عکسهایت زیر گرفته شدن زن دیده نمی شود اگر خواهر یا مادرت را با ماشین عمدا زیر می گرفتند همین طور حرف می زدی دوست ایرانی من خودشان عده ای را اجیر می کنند تا بشکنند و بسوزانند ان وقت به جان مردمی بیفتند که فقط حقشان را می خواهند.

گمنام

بله. روی پیشونی همشون نوشته موسوی. اگر پدر یا مادر پیرت رو هم کتک میزدن همینهارو میگفتی. نگو کی؟ چشماتو بازکن.