خط یزید و خط ولایت زهم جداست

خبرگزاری فارس: غلامرضا سازگار، شاعر آئینی و کارشناس ادبی دفتر هنر و ادبیات هلال، شعری درباره وقایع اخیر و حرمت‌شکنی فتنه‌گران در روز عاشورا دارد که تقدیم می‌شود.


اسلام ناب، راه شهیدان کربلاست
راه حسین، راه علی، راه انبیاست

هر روز روز جنگ حسین است با یزید
هر لحظه از گذشت زمان امتحان ماست

ای پیرو طریق ولایت به هوش باش!
خط یزید و خط ولایت زهم جداست

هر روز گوشه‌ای صف صفین می‌شود
کی لشکر معاویه کی یار مرتضی است؟

یک دسته خون زخوان معاویه می‌خورند
یک قوم را علی ولی‌الله مقتداست

ما از علی جدا نشدیم و نمی‌شویم
میزان حق، علی است، علی نفس مصطفی است

ای لشکر معاویه‌های زمان به هوش!
خط شما همیشه خطا بوده و خطاست

ای نهروانیان زچه باهم یکی شدید؟
فردا زذوالفقار علی فرقتان دوتاست

این رشته‌های سبز که بر خویش بسته‌اید
قرآن دشمنان علی روی نیزه‌هاست

نامردی معاویه با خونتان عجین
تکرار عمروعاص همین فتنه شماست

گیرم که با علی زمان داشتید جنگ
آتش زدن به هستی مردم کجا رواست؟

دیدید همچو مورچه گشتید پایمال
دیدید این محیط پر از لشکر خداست

بیهوده مثل موج نکوبید سر به سنگ
کین امت مقاوم، چون کوه پا بجاست

ما لب به ناسزا نگشودیم هیچگاه
هرچند تا ابد به شما ناسزا سزاست

با این همه به دامن ملت شوید باز
کین ملت بزرگ، کریم است و پارساست

چون حر کنید سوی حسین زمانه رو
تا بین خلق یکسره قامت کنید راست

پا جای پای حر بگذارید و حر شوید
امت پی هدایتتان بر لبش دعاست

*ویژه‌نامه محرم و صفر خبرگزاری فارس/385

/ 0 نظر / 7 بازدید