میرکریمی و مهران رجبی در جبهه+عکس

«فاو _اسفند 1364

سر کلاس مرحوم ممیز بودیم ،صدای مارش پیروزی از بلندگوی مسجد دانشگاه می‌اومد ،که خبر از عبور نیروهای ایرانی از اروند رود و فتح شهر فاو میداد. حوصله ی درس نداشتیم با مهران رجبی و هادی عارفی قرار گذاشتیم سرمون رو بندازیم پایین و بریم فاو.موتور هادی رو قرض گرفتم و زیر بارون شدید رفتم راه آهن و سه تا بلیط اهواز خریدم ،برگشتم خوابگاه و ساکم رو بستم.شب با لباس های بسیجی که از عملیات قبلی داشتیم سوار قطار شدیم ، بدون هیچ امریه و حکم ماموریتی.دو روز بعد فاو بودیم زیر آتیش سنگین توپ خونه و حمله ی مکرر هواپیماهای عراقی .هادی دیوار ها رو نقاشی میکرد ، مهران تویوتاها رو نگه می داشت و پشتشون شعار می نوشت ، من هم عکاسی می کردم.هیچ سلاحی نداشتیم و جمعی هیچ یگانی نبودیم.دانشجوهای گرافیک دانشگاه تهران بودیم که اومده بودیم گردش علمی و کارگاه عملی».

/ 1 نظر / 26 بازدید

این یعنی زندگی