جماعت وحشی !

البته کروبی به نسنجیده و بی اطلاع سخن گفتن شهره است و شاید از این جهت حرجی بر او نباشد که رندانی فریبکار آنچه بخواهند برزبان و قلمش جاری می سازند و او خیال می کند خود سخن گفته است ؛ آنگاه بر سخن غلط اندرغلط پافشاری می کند ، حتی اگر چون روز برایش روشن شده باشد . داستان ادعاهای گزاف درباره هتک حرمت برخی بازداشت شدگان و عجز از اثبات حتی ذره ای از آن نزد مسئولان امر ، تنها یک حرف از مثنوی هفتاد من مهدی کروبی است ؛ و ادعای رعایت حرمت عاشورا از سوی رژیم ستم شاهی ، حرفی دیگر از آن .
اما بیانیه او درباره حوادث غمبار عاشورای 88 تهران از آن منظر جای توجه دارد که کروبی این بار مشی خود را به وارونه گویی تغییر داده است . او مصداق تام وکامل «جماعت وحشی» را صددرصد وارونه معرفی کرده و این، امر بدیعی است .
درهیچ جای دنیا برخورد قاطع نیروهای حافظ نظم با اخلالگران در امنیت و آرامش اجتماعی – بویژه در شرایط ومناسبت های خاص اجتماعی – حتی اگر به آسیب دیدن اغتشاشگران منجر شود ، مصداق وحشی گری قلمداد نمی شود . اگرچه چنین فرضی در وقایع عاشورای 88 تهران نه تنها رخ نداد ، بلکه عکس آن در حافظه دوربین های خبرنگاران – و فیلمبرداران غیرحرفه ای در صحنه (!)- نقش بست . تخریب و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی ، هتک حرمت اقلام تبلیغاتی محرم و مقدسات دینی و ملی ، حمله به نمازگزاران و عزاداران ، ایجاد راه بندان و آلودگی صوتی و امثال آن اگر وحشی گری قلمداد نشود ، هجوم به فرزندان حافظ نظم و امنیت ملت و ضرب و شتم ظالمانه آنان قطعاً نامی جز وحشی گری ندارد . این را عکس های منتشرشده در همه رسانه های خبری ایران و جهان، حتی آنهایی که برای فتنه انگیزی پای به عرصه وجود نهادند ، گواهی می دهد .
کروبی می گوید «جماعتی وحشی» را به جان مردم انداخته و در روز عاشورا«دست در خون مردم» برده اند . راست می گوید ، اما حاضر نیست در این که چه کسانی و به چه بهانه های دروغینی ، جماعتی وحشی را به جان مردم عزادار و فرزندانشان در نیروهای حافظ نظم و امنیت و آرامش مردم انداخته اند ، صداقت پیشه کند . شاید آنجا صداقت ، نفعی حقیر را به دنبال ندارد .

منبع: ایرنا

/ 0 نظر / 17 بازدید