به نزد اهل خرد، دشمن «علی» خوار است

خبرگزاری فارس: حسن واشقانی فراهانی متخلص به «سائل» از شاعران دل‌سوخته اهل‌بیت (ع) غزلی درباره حرمت‌شکنی روز عاشورا سروده است.


گُراز فتنه! بدان شیر بیشه هشیار است
طلوع فجر دگر باره‌ای پدیدار است

به نخل سبز ظفر شاخه‌ها پر از ثمر است
به باغبان نظر لطف حق نمودار است

گمان مدار علف‌های هرز را نکنیم
که باغ ما به چنین خدمتی سزاوار است

وطن پر است، پر از سروهای سبز و سترگ
چه سروها که خدایش فقط نگهدار است

در آن مکان که به روباه و گرگ جایی نیست
مجال جلوه کجا بر گُراز و کفتار است

دوباره باز محرم، دوباره عاشوراست
بیا به صحنه برادر که گاه پیکار است

حسین عصر به میدان ستاده، دور و برش
پر از حبیب و پر از قاسم و علمدار است

گذشت دوره غربت برای هاشمیان
ببین که بخت یزیدی‌وَشان نگون‌سار است

بگو به فتنه‌گران «سائلا» که در دو جهان
به نزد اهل خرد، دشمن علی خوار است

/ 0 نظر / 10 بازدید