رژیم صهیونیستی بزرگترین حامی فحشا در جهان

تنها 5000 دختر جوان اسراییلی از طریق فساد و فحشا امرار معاش می کنند.
گزارش های رسانه های عبری زبان حاکی است که رژیم صهیونیستی از بزرگترین حامیان وسرمایه گزاران فحشا و فساد جنسی در سراسر دنیا به شمار می رود.

 

 رژیم صهیونیستی صدور و اجرای همه قوانین حقوق که باعث ایجاد محدودیت در گسترش این پدیده می شود را به تعویق می اندازد.سایت اینترنتی عبری زبان "خبر یک" از گسترش این پدیده در داخل رژیم صهیونیستی خبر داده و اضافه کرده است، مجموع افرادی که در این حوزه در اسراییل فعالیت می کنند نزدیک به 20 هزار نفراست.

این گزارش ها در حالی است که با وجود وخامت اوضاع اسراییل در سالهای اخیر هیچ واکنشی از سوی منابع رسمی در خصوص محدود کردن این پدیده مشاهده نمی شود." خبر یک" به نقل از کمیته حمایت از حقوق زنان در پارلمان رژیم صهیونیستی ( کنیست)اعلام کرده است که تنها 5000 دختر جوان اسراییلی از طریق فساد و فحشا امرار معاش می کنند.این سایت عبری زبان به نقل از یک مقام عالی رتبه در وزارت رفاه رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این رژیم به دلیل فقدان قوانین جدی برای مبارزه با عاملان پدیده فسا و فحشا، به بهترین منطقه در دنیا برای جذب این عاملان تبدیل شده است.وی در عین حال مدعی آغاز اقداماتی قضایی و تخصیص 16 میلیون شیکل برای مبارزه با این پدیده در رژیم صهیونیستی شده است.
منبع:  /www.women.gov.ir
/ 0 نظر / 54 بازدید